V odkazech s ročníky a roky naleznete jednotlivá čísla Přehledu výzkumů. Ročníky 1–34 (vydáno v letech 1956–1989) jsou dostupné vždy jako jedno kompletní PDF a jedno PDF s Obsahem, bez rozdělení na studie či zprávy, protože koncepce časopisu tehdy dané dělení nerozlišovala. Do ročníku 44 [2003] nejsou k dispozici tisková data, jedná se tedy o skeny starších výtisků. Zejména u starších ročníků neměly příspěvky vždy dvoujazyčný název, což se odráží ve struktuře Obsahu těchto čísel. Od ročníku 52 [2011] vychází časopis dvakrát ročně. Online verze Přehledu výzkumů je dostupná vždy nejpozději v termínech 30. června a 31. prosince daného roku.

ISSN 1211-7250 (tištěná verze od roku 1993)
ISSN 0528-631X (tištěná verze do roku 1992)
ISSN 2571-0605 (online verze)