Kontakty

Redakce:

Kontaktujte výkonnou redaktorku Martinu Kudlíkovou:
kudlikova@arub.cz, tel.: +420 515 911 183
nebo pište na e-mail: pv@arub.cz

Adresa:

Přehled výzkumů
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Čechyňská 363/19
602 00 Brno
Česká republika – EU

ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)
Registrační číslo MK ČR: E 18648

Vydavatel:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Čechyňská 363/19
602 00 Brno
Česká republika – EU
www.arub.cz

Prodej:

Pro objednávku tištěné verze časopisu využijte, prosím, náš e-shop:
www.arub.cz/eshop/

nebo kontaktujte Hedviku Břínkovou: brinkova@arub.cz,
tel.: +420 515 911 112