Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Od léta 2020 návštěvníky vítá na území obce Pasohlávky, na jedné z nejslavnějších archeologických lokalit Jihomoravského kraje, Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše.

Jedná se o zařízení Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., který se již více než čtyři desetiletí věnuje vědeckému výzkumu stop, které zanechaly slavné legie Římské říše v prvním a druhém století našeho letopočtu na našem území.

V moderní budově Návštěvnického centra jsou multimediálními prezentacemi i tradičními vitrínami s archeologickými nálezy představeny historické okolnosti budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova a archeologické stopy působení Římanů na našem území. Prohlídka Návštěvnického centra vám umožní lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie a území místních germánských kmenů se ocitlo na prahu začlenění do Římské říše.

Návštěvníky čeká široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstrukce legionáře a různých tematických her.
Součástí programové nabídky jsou také komentované skupinové prohlídky a vzdělávací programy pro různé věkové kategorie žáků mateřských, základních a středních škol.

Akce pro veřejnost

Celoročně pořádáme řadu tematicky zaměřených akcí, např. o prvním zářijovém víkendu každoročně konaný římsko-barbarský festival Germania subacta.

branadorimskerise.cz
Akce pro veřejnost


A proč Brána do Římské říše?

Dlouhodobé archeologické výzkumy ukázaly, že římské vojenské objekty na jižní Moravě a především na Hradisku u Mušova mohly být branou k tomu, aby se jižní část území dnešní České republiky přetvořila v provincii Říše římské.

Zároveň je tato lokalita symbolickou branou, skrze niž se i dnešní Česká republika může cítit být propojená s tímto starověkým státem a jeho dědictvím.

Hradisko u Mušova je nejvíce autentickým římským nalezištěm na našem území.

Třetí významovou rovinou je poloha Návštěvnického centra. Přes něj je možné vstoupit do celého prostoru této rozsáhlé lokality, projít zdejšími naučnými stezkami, pokochat se širokými perspektivami krajiny pod Pálavou a zachytit genius loci místa, kde kdysi stanuly slavné legie římského císaře Marca Aurelia.Autorem námětu a scénáře Návštěvnického centra je Balázs Komoróczy, vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

Autorem projektu budovy a generálním projektantem byl Ing. arch. Jan Snášel z architektonického ateliéru Livingstav s. r. o., generálním dodavatelem společnost Moravská stavební unie – MSU s. r. o. 

Z Návštěvnického centra se můžete vydat na naučnou stezku „Mušov – Brána do Římské říše“, která vás provede po místech nejvýznamnějších archeologických objevů na Hradisku.

Na ni navazuje naučná stezka „Germáni před branami Římské říše“, po níž dojdete k místu objevu slavného knížecího hrobu u Mušova a rozsáhlého germánského sídliště z doby římské na okraji dnešních Pasohlávek. 


Aktuální informace k otevírací době, ceně vstupného a programové nabídce naleznete vždy na webových stránkách Návštěvnického centra branadorimskerise.cz


Kontaktní údaje

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše
Pasohlávky 244
691 22 Pasohlávky

Tel.: +420 736 184 833
E-mail: branadorimskerise@arub.cz


Kam dál?