Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

V Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše se dne 3. prosince 2022 uskuteční konference Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské. Jste srdečně zváni!

Více informací zde
Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské


Archeologické služby

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archiv
• Knihovna
• Informace pro stavebníky
• Referát archeologické památkové péče
• Analytická konzervace

Naše služby

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci s ARÚB?

Výzkumná témata