Náušnice se čtyřmi bubínky- fenomén veligradského šperku?

Knižní novinka Frühmittelalterliche Ohrringe mit vier Blechbeeren in Nord-, Mittel- und Südosteuropa hledá původ náušnic se čtyřmi bubínky srovnáváním analogických artefaktů v širším evropském prostoru a zamýšlí se rovněž obecně nad kořeny celé skupiny honosného tzv. veligradského šperku, vyčleněné na základě nálezů z Velké Moravy 9. století.

Zakoupit publikaci
Náušnice se čtyřmi bubínky- fenomén veligradského šperku?


Archeologické služby

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archiv
• Knihovna
• Informace pro stavebníky
• Referát archeologické památkové péče
• Analytická konzervace

Naše služby

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci s ARÚB?

Výzkumná témata