Vydejte se v létě za archeologií!

Již potřetí nabízíme v rámci Archeologického léta možnost navštívit řadu zajímavých archeologických lokalit s doprovodem profesionálních archeologů. Navštivte zaniklou středověkou vesnici, hradiště z doby bronzové nebo raně středověký mohylník!

Archeologické léto
Vydejte se v létě za archeologií!


Archeologické služby

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archiv
• Knihovna
• Informace pro stavebníky
• Referát archeologické památkové péče
• Analytická konzervace

Naše služby

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci s ARÚB?

Výzkumná témata