Akademie věd ČR Facebook

Fragmenty Velké Moravy

Hrnčířské značky jako nástroj výzkumu společenské a politické komplexity Moravy 9. století

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 75 Archeologický ústav AV ČR, Brno Brno 2023, 179 s. ISBN 978-80-7524-072-9, ISBN 978-80-7524-073-6 (pdf) DOI: 10.47382/arub2023-05 ISSN 1804-1345

Kniha vycházející z dizertační práce autora využívá specifického archeologického pramene v podobě tzv. hrnčířských značek ve snaze o lepší pochopení úrovně společenské a politické organizace raně středověké, zejména velkomoravské, společnosti. Pro plné využití potenciálu tohoto archeologického pramene autor v úvodních kapitolách buduje model ekonomické a společenské komplexity Moravy 9. století. V něm propracovává vzájemný vztah mezi charakterem mocenských institucí a charakterem dobové ekonomiky, v jejímž kontextu byly nádoby se značkami na dnech produkovány a distribuovány. Tento model, který se soustředí na předpokládané jádro Velké Moravy a uvažuje o něm jako o mocensky decentralizovaném prostoru, je v textu následně prověřen dosud největším zpracovaným souborem keramických fragmentů s hrnčířskými značkami pocházejícími z dobových mocenských a ekonomických center v Mikulčicích, na Pohansku u Břeclavi, ze Starých zámků v Brně-Líšni, Starého Města u Uherského Hradiště a z pohřebišť v Prušánkách a Nechvalíně. Výsledky vzájemného porovnání jednotlivých otisků značek a analýzy jejich prostorové distribuce odpovídají předpokladům odvozeným z teoretického modelu. Tím jednak prezentují potenciál dalšího zevrubného studia tohoto archeologického pramene a zároveň dávají neortodoxními modelu Velké Moravy základní kredibilitu.