Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice

Band 8

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: Spisy ARÚB 27, SBM VIII
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2008, 347 s.

ISBN 978-80-86023-74-8
ISSN 1804-1345

Osmý svazek studií k raně středověkému hradišti  v Mikulčicích (jižní Morava, Česká republika), věnovaný antropologické a epidemiologické charakterizaci velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu společnosti.