Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band VIII

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM VIII, Spisy ARÚB 27
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2008, 347 s.

ISBN 978-80-86023-74-8
ISSN 1804-1345

Osmý svazek studií k raně středověkému hradišti  v Mikulčicích (jižní Morava, Česká republika), věnovaný antropologické a epidemiologické charakterizaci velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu společnosti.