Akademie věd ČR Facebook

Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March

79 

Cena bez DPH: 79 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM V, Spisy ARÚB 15
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1999, 232 s.

ISBN 80-86023-20-6
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků ze dvou konferencí v Mikulčicích: z mezinárodního dendrochronologického kolokvia a z pracovního setkání k interdisciplinárnímu výzkumu údolní nivy řeky Moravy. První část sborníku podává přehled stavu dendrochronologického výzkumu ve Slovinsku (K. Čufar – T. Levanič), Maďarsku (A. Grynaeus), Rakousku (O. Cichocki), České republice (J. Čiháková – J. Dobrý za pražskou Malou Stranu, J. Dvorská – I. Boháčová za Pražský hrad, J. Dvorská – U. Heußner – L. Poláček – T. Westphal za Mikulčice a obecně pro dub, J. Kyncl – T. Kyncl obecně pro měkké dřeviny) a Malopolsku (J. Poleski – M. Krąpiec). J. Henning a T. Westphal referují o nově zprovozněné laboratoři ve Frankfurtu am. M. R. Wimmer se zabývá otázkou srovnatelnosti jedlových chronologií v širší oblasti jižní části střední Evropy. F. Biermann hodnotí dendrochronologicky datované soubory keramiky z oblasti mezi Labem a Odrou. Ch. Laurelut – W. Tegel a J. Vanmoerkerke se na příkladu sídliště z doby laténské Vedresse ve Francii zabývají specifickým typem domu západní a střední Evropy a jeho dendrochronologickým datováním. Druhá část knihy hodnotí údolní nivu střední Moravy z hlediska geologie, paleobotaniky a archeozoologie (E. Opravil), geologie (P. Havlíček), geomorfologie a obecné geografie (M. Culek – A. Ivan – K. Kirchner), a dále v souvislosti se studiem starých stezek (R. Květ) a s interdisciplinárním, sídelně-archeologickým výzkumem velkomoravských mocenských center (L. Poláček).