Akademie věd ČR Facebook

Early Medieval Swords from Mikulčice

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM X, Spisy ARÚB 42
Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, v. v. i.
Brno 2014, 334 s.

ISBN 978-80-86023-58-8
ISSN 1804-1345

Desátý svazek studií k raně středověkému hradišti v Mikulčicích (jižní Morava, Česká republika), věnovaný kompletnímu průzkumu a interpretaci šestnácti mečů a dalších čtyř fragmentů mečových jílců, stejně jako studiu kontextů, ve kterých byly meče nalezeny. Výsledky bádání jsou následně v širších souvislostech diskutovány.