Aktuální inzeráty

Momentálně není vyhlášené žádné výběrové řízení.

Archiv inzerátů

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník / pracovnice

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 16. 6. 2023 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici:

  Název pozice: Vysokoškolsky vzdělaný pracovník / pracovnice (kvalifikační stupeň 2. „doktorand“) Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Oblast výzkumu: archeologie paleolitu a mezolitu, se zaměřením na území Moravy, širší evropský a blízkovýchodní prostor, se specializací na komplexní analýzy kamenné industrie z hlediska surovin, technologie, typologie a prostorových distribucí včetně využití pokročilých výpočetních metod (vyžadována je základní znalost použití software R, ArcGIS nebo podobných pro statistické a geoprostorové analýzy).

  Požadavky:

  Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie. Odborná praxe a patřičné publikační výstupy v daném oboru jsou nezbytnou podmínkou. Výhodou jsou zkušenosti z terénní archeologické praxe nejen v ČR ale i v zahraničí, schopnost realizace terénního výzkumu včetně jeho vyhodnocení a publikace, dále zapojení do mezinárodních výzkumných týmů a případně již vybudovaná síť zahraničních kontaktů s potenciálem zapojení se do mezinárodních projektů. Povinnou součástí pracovní náplně pozice je kromě teoretického základního výzkumu také participace na terénních, organizačních, edičních a popularizačních aktivitách pracoviště.

  Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina.

  Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 8. 2023.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: zakovsky@arub.cz, případně poštou na adresu Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání, přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti a v neposlední řadě i nástin střednědobé koncepce vlastní vědecko-výzkumné strategie. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 10. 7. 2023

 • Datový*á správce*kyně – archeolog*žka pro projekt Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 28. 5. 2024 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici:

  Pracovní náplň:

  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu/kolegyni, jehož/jejíž náplní práce bude správa fotoarchivu (revize, indexace dokumentů a vytváření metadat k dokumentům). Správce*kyně má na starosti celý proces digitalizace dokumentů, od výběrového řízení digitalizace po kontrolu výsledných digitalizátů a jejich přípravu pro import do AMČR a následnou správu dat. Osoba na této pozici rovněž komunikuje s badateli*kami, jimž poskytuje dokumentaci z archivu ARÚB dle jejich požadavků. Zadává a kontroluje práci brigádníků*nic při tvorbě metadatových popisů dokumentů. Zapojuje se do prezentace výstupů AIS CR a podílí se na popularizačních aktivitách pro veřejnost. Participuje na dalších projektech archivu. Správce*kyně sleduje a orientuje se v nejnovějších trendech v oblasti digitalizace, zejména se zaměřením na zpracování obrazu, angažuje se v komunitách s podobným zaměřením. 

  Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie nebo příbuzných oborů
  • skvělé komunikační a organizační schopnosti
  • samostatnost a proaktivní přístup k práci, zodpovědnost a ochotu
  • schopnost systematicky a pečlivě pracovat
  • kreativní myšlení
  • orientace v trendech digitalizace
  • výbornou znalost anglického jazyka
  • znalost kancelářských programů (Excel, Access) a grafických editorů (Photoshop, Gimp nebo podobné)
  • praxe na obdobné pozici výhodou
  • týmového ducha
  • znalost práce s databázemi/data stewardship/programování výhodou

  Nabízíme:

  • přátelský kolektiv, kde respekt, tolerance a vzájemnost jsou prioritou
  • příležitost podílet se na provozu a rozvoji velké výzkumné infrastruktury AIS CR, uchování, poskytování, digitalizaci a propagaci archeologického kulturního dědictví
  • úvazek 1,0 na dobu určitou (07/2024–12/2026) (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
  • finanční ohodnocení (37 428,- Kč) a zaměstnanecké benefity (práce z domu, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravné, 25 dnů dovolené, MultiSport karta, jazykové kurzy a další)
  • podpora slaďování pracovního a osobního života
  • příležitost osobního a profesního růstu v renomované vědecké instituci (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
  • prostor a asistenci při realizaci vlastních nápadů a projektů založených na obrazových datech s archeologickým obsahem

  Nástup možný od 15. 8. 2024.

  Strukturované životopisy a motivační dopisy zasílejte do 16. 6. na lecbychova@arub.cz. V případě dalších dotazů pište na kopacova@arub.cz.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádnice/ brigádník na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádnici/ brigádníka na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění referenčních informací v hlavních archeologických částech Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/);
  • heuristika z oborových metodologických prací, příruček a encyklopedií;
  • selekce textů, které se použijí do komentářů k vybraným heslům.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia obecné archeologie;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 160 hodin

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádnice/brigádník na zkvalitňování archeologického oborového tezauru z oboru antropologie

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádnici/ brigádníka na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění dílčí části Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), která obsahuje hesla příbuzných disciplín (konkrétně hesel z antropologie);
  • heuristika z oborových příruček a encyklopedií, selekce vhodných termínů;
  • přiřazení anglických a německých ekvivalentů k vybraným termínům;
  • zlepšení struktury stávajících termínů.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia antropologie;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • systematické uvažování => úkolem bude klasifikace a hierarchizace odborné terminologie do hesláře;
  • publikační činnost v angličtině nebo němčině výhodou;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 160 hodin pro každý obor

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádnice/brigádník na zkvalitňování archeologického oborového tezauru z oboru dějin umění

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádnici/ brigádníka na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění dílčí části Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), která obsahuje hesla příbuzných disciplín (konkrétně hesel z dějin umění);
  • heuristika z oborových příruček a encyklopedií, selekce vhodných termínů;
  • přiřazení anglických a německých ekvivalentů k vybraným termínům;
  • zlepšení struktury stávajících termínů.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia dějin umění;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • systematické uvažování => úkolem bude klasifikace a hierarchizace odborné terminologie do hesláře;
  • publikační činnost v angličtině nebo němčině výhodou;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 160 hodin pro každý obor

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádnice/brigádník na zkvalitňování archeologického oborového tezauru z oboru etnologie

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádnici/ brigádníka na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění dílčí části Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), která obsahuje hesla příbuzných disciplín (konkrétně hesel z etnologie);
  • heuristika z oborových příruček a encyklopedií, selekce vhodných termínů;
  • přiřazení anglických a německých ekvivalentů k vybraným termínům;
  • zlepšení struktury stávajících termínů.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia etnologie;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • systematické uvažování => úkolem bude klasifikace a hierarchizace odborné terminologie do hesláře;
  • publikační činnost v angličtině nebo němčině výhodou;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 160 hodin pro každý obor

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádnice/brigádník na zkvalitňování archeologického oborového tezauru z oboru historie

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádnici/ brigádníka na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění dílčí části Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), která obsahuje hesla příbuzných disciplín (konkrétně hesel z historiografie);
  • heuristika z oborových příruček a encyklopedií, selekce vhodných termínů;
  • přiřazení anglických a německých ekvivalentů k vybraným termínům;
  • zlepšení struktury stávajících termínů.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia historie;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • systematické uvažování => úkolem bude klasifikace a hierarchizace odborné terminologie do hesláře;
  • publikační činnost v angličtině nebo němčině výhodou;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 160 hodin pro každý obor

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Brigádníci na zkvalitňování archeologického oborového tezauru z oborů geografie, geologie a religionistiky

  11. 8. 2021
  Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
  hledá brigádníky na DPP na zkvalitňování archeologického oborového tezauru

  Náplň práce:

  • zkvalitnění dílčí části Tezauru archeologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), která obsahuje hesla příbuzných disciplín (konkrétně hesel z geografie a kartografie, geologie či religionistiky);
  • heuristika z oborových příruček a encyklopedií, selekce vhodných termínů;
  • přiřazení anglických a německých ekvivalentů k vybraným termínům;
  • zlepšení struktury stávajících termínů.

  Požadujeme:

  • studentku/studenta nebo absolventku/absolventa magisterského nebo doktorského studia:
  1. geografie a kartografie,
  2. geologie,
  3. religionistiky, nejlépe se specializací na křesťanství;
  • znalost anglického jazyka a/nebo německého jazyka se zaměřením na oborovou terminologii;
  • systematické uvažování => úkolem bude klasifikace a hierarchizace odborné terminologie do hesláře;
  • publikační činnost v angličtině nebo němčině výhodou;
  • znalost databázového formátu JSON výhodou.

  Odměna: 130,- Kč na hodinu

  Forma úvazku / časová dotace: DPP / cca 116 hodin pro každý obor

  Termín / místo: září až prosinec 2021, k práci není nutné docházet na Archeologický ústav

  Kontakt: v případě zájmu pište nebo volejte do 16. 8. 2021 Mgr. Stanislavu Velčevovi (tel: 720 126 810; email: velcev@arub.cz)

  Datum uzávěrky přihlášek: 16. 8. 2021.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice, specializace na slovanskou a středověkou archeologii s hlavním zaměřením na problematiku středověkého železářství a výzkum středověkých železářských areálů

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 28. 6. 2021 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici: 

  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace na slovanskou a středověkou archeologii s hlavním zaměřením na problematiku středověkého železářství a výzkum středověkých železářských areálů

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium v rámci ÚAM FF MU Brno. Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou.
  • Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost.
  • Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 0,5 na dobu určitou (do 31. 8. 2025); předpokládaný nástup 1. 9. 2021.

  Písemné nabídky spolu s profesním životopisem a projektem disertační práce zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: zakovsky@arub.cz

  Případně poštou na adresu:

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž. 

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. 
  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o výsledcích informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 19. 7. 2021.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace na pokročilou materiálovou a technologickou analýzu kovových artefaktů

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 3. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici: 

  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace na pokročilou materiálovou a technologickou analýzu kovových artefaktů

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium. Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou.
  • Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost.
  • Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0 (kvalifikační stupeň: doktorand); předpokládaný nástup 1. 2. 2021.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: zakovsky@arub.cz

  Případně poštou na adresu:

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž. 

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. 
  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o výsledcích informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 12. 2020.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeobotanika pravěku a protohistorie

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 17. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky výběrové řízení na následující pracovní pozici: 

  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace archeobotanika pravěku a protohistorie

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (doktorské studium) v oboru archeologie.
  • Odborná praxe a znalost moderních metod terénního odběru a extrakce makrozbytků z různých archeologických kontextů, využívání pokročilých statistických metod a databázových systémů při analýze a syntéze dat, modelování tafonomických procesů, subsistenčních strategií atd.
  • Případné publikační výstupy v daném oboru výhodou.
  • Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost.
  • Patřičné jazykové znalosti – angličtina, němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 7. 2022.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: zakovsky@arub.cz

  Případně poštou na adresu:

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž. 

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. 
  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o výsledcích informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 6. 6. 2022.

 • Asistent/ka ředitele

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 30. 5. 2022 výběrové řízení na následující pracovní pozici: 

  Asistent/ka ředitele

  Náplň práce:

  • Asistence řediteli a vedoucím pracovníkům
  • Správa listinných a elektronických dokumentů – vedení spisové služby ústavu
  • Práce s datovou schránkou ústavu
  • Různé administrativní úkony, komunikace s orgány státní správy
  • Spolupráce s podatelnou a s Ekonomicko-provozním oddělením
  • Aktualizace webových stránek ústavu (WordPress)
  • Základní komunikace se zahraničními zaměstnanci či návštěvami
  • Zajišťování občerstvení
  • Nákup kancelářských potřeb a spotřebního materiálu, komunikace s dodavateli

  Požadavky:

  • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
  • Znalost agendy spisové služby, správy dokumentů
  • Znalost práce na PC (MS Office Outlook, Excel, Word)
  • Svědomitý a zodpovědný přístup, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita
  • Výhodou předchozí zkušenost na podobné pozici, zájem o administrativní práci
  • Znalost anglického jazyka
  • Znalost německého jazyka výhodou
  • Orientace v oboru archeologie výhodou
  • Řidičský průkaz sk. B výhodou

  Benefity:

  • Stabilní práce v zavedené instituci, v centru města
  • Pestrá pracovní náplň
  • 5 týdnů dovolené
  • Jazykové kurzy a odborná školení
  • Stravenkový paušál a příspěvek na ŽP

  Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 9. 2022.

  Písemné nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: sekretariat@arub.cz, případně poštou na adresu:

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  sekretariát
  Čechyňská 363/19
  602 00 Brno

  Podrobnější informace tamtéž.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.
  Datum uzávěrky přihlášek: 15. 6. 2022.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace: komplexní sídelní archeologie protohistorických etap včetně aplikace nedestruktivních a málo destruktivních metod výzkumů a evaluace hmotné kultury s důrazem na dobu římskou

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.
  vyhlašuje dne 3. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na následující pracovní pozici:

  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace: komplexní sídelní archeologie protohistorických etap včetně aplikace nedestruktivních a málo destruktivních metod výzkumů a evaluace hmotné kultury s důrazem na dobu římskou

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium. Danému stupni odborné dráhy odpovídající publikační výstupy v tematickém okruhu protohistorie.
  • Zkušenosti s již realizovanými terénními a teoretickými výzkumy. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost.
  • Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0 (kvalifikační stupeň: doktorand); předpokládaný nástup 1. 2. 2021.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: zakovsky@arub.cz

  Případně poštou na adresu:

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž. 

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. 
  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o výsledcích informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 12. 2020.

 • Knihovnice/knihovník

  Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Knihovnice/knihovník

  Hlavní pracovní náplň uchazeče/uchazečky:

  • katalogizace knihovních fondů, knihovnické a informační služby
  • rešeršní služby pro výzkumné pracovníky

  Požadovaná kvalifikace:

  • ukončené knihovnické vzdělání (SŠ/VOŠ/VŠ), nebo předchozí praxe v knihovně
  • znalost katalogizace v systému Aleph ve formátu MARC 21 a pravidel AACR2/RDA výhodou
  • orientace v elektronických informačních zdrojích a v oblasti bibliografických a citačních databází a katalogů knihoven
  • základní znalost azbuky výhodou
  • uživatelská znalost MS Office  a práce s PC
  • spolehlivost, komunikativnost a vstřícnost, pečlivost, samostatnost, schopnost systematické i týmové práce
  • zájem o nové technologie, ochota učit se, aktivní přístup ke svěřeným úkolům

  Nabízíme:

  • stabilní zaměstnání v prestižní výzkumné instituci
  • úvazek 1,0 v pracovním poměru na dobu určitou 1 rok, po uplynutí s možností změny na trvalý pracovní poměr
  • mzdové ohodnocení dle platných vnitřních mzdových tabulek ústavu, dosaženého vzdělání a praxe
  • benefity: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, jazykové kurzy

  Nástup možný od 1. 10. 2021.

  V případě Vašeho zájmu o danou pozici nám zašlete Váš profesní životopis a motivační dopis na adresu brinkova@arub.cz nejpozději do 24. 9. 2021. Bližší informace o pozici podá Hedvika Břínková, brinkova@arub.cz, tel. 515 911 112.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:(i) na přístup k osobním údajům, 
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
  (iii) na výmaz osobních údajů, 
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 
  (v) na přenositelnost údajů, 
  (vi) vznést námitku proti zpracování  
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Asistent/ka vědecko-výzkumného týmu

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  Středisko pro paleolit a paleoantropologii
  hledá zaměstnance na pozici
  Asistent/ka vědecko-výzkumného týmu

  Práce na plný úvazek (40h/týdně) s nástupem ideálně od 1. 7. 2020. 
  Místo výkonu práce výzkumná základna Dolní Věstonice.

  Pracovní náplň:

  • administrativní agenda střediska (evidence vyúčtování záloh; cestovní náhrady; zpracování docházky; vyřizování telefonické, elektronické a poštovní komunikace, tuzemské i zahraniční apod.)
  • správa nálezového inventáře a depozitářů (péče o uložení, údržbu a základní konzervaci v depozitáři)
  • správa inventáře knihovny a archivu
  • zapojení do ediční činnosti pracoviště (zpracování textu, příprava grafických podkladů)
  • komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních sítí

  Požadavky:

  • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
  • středně pokročilé znalosti práce na PC (MS Office Outlook, případně grafické programy)
  • znalost anglického jazyka v mluvené i psané formě (alespoň úroveň B1)
  • ochota učit se novým věcem, komunikativnost, schopnost týmové práce, flexibilita, zodpovědnost, samostatnost, svědomitost
  • řidičský průkaz skupiny B, znalost dalších světových jazyků a předchozí praxe v administrativě výhodou

  Nabízíme:

  • stabilní práce v zavedené instituci
  • pestrá pracovní náplň
  • mladý a přátelský kolektiv
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky
  • v případě zájmu možnost zkráceného úvazku

  Nabídky spolu se strukturovaným životopisem a krátkým motivačním dopisem zašlete prosím na e-mailovou adresu: saliova@arub.cz
  Podrobnější informace tamtéž nebo na tel. 519 517 637.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:(i) na přístup k osobním údajům, 
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
  (iii) na výmaz osobních údajů, 
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 
  (v) na přenositelnost údajů, 
  (vi) vznést námitku proti zpracování  
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 1. 6. 2020 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb.,
  o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a čl. 51 Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

  Požadavky:

  • Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie, školení či vzdělání v právní oblasti vítáno, není ale podmínkou. Výhodou dále odborná praxe v oboru archeologie, případně archeologické památkové péče, zájem o soustavnou činnost v oboru archeologické památkové péče (právní teorie a praxe ochrany archeologických památek, úřední agenda, práce v informačních databázích, terénní místní šetření etc.).
  • Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, iniciativnost.
  • Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, popř. němčina.
  • Předností rovněž řidičský průkaz.
  • Plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou; předpokládaný nástup v průběhu srpna či září roku 2020.
  • Pracovní náplní zejména agenda archeologické památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: vyhodnocování a stanoviska ke stavebním záměrům nebo jiné činnosti, ohrožující archeologické nálezy; příjem, zpracování a distribuce oznámení o záměru stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy; práce v informačním systému Archeologická mapa ČR; zpracování návrhů na prohlášení archeologických nálezů za kulturní památky včetně místních šetření a průzkumů; účast na odborných a pracovních komisích k problematice jednotlivých výzkumů, koordinace archeologických aktivit v jednotlivých regionech apod.
  • Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu: 
   dolezel@arub.cz 
   (PhDr. Jiří Doležel, vedoucí Referátu archeologické památkové péče,
   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
   Čechyňská 363/19,
   602 00 Brno;
   tel. 515 911 116)
  • Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, popř. publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
  • Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 24. 6. 2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dokumentátor/ka.

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 9. 12. 2019
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dokumentátor/ka.

  Pracovní náplň:

  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu/kolegyni, jehož/jejíž náplní práce bude práce s fondem archivních dokumentů a jejich převod do digitální podoby (tvorba metadat).

  Nabízíme:

  • poloviční pracovní úvazek na dobu určitou (2020)
  • zázemí renomované vědecké instituce
  • vstřícný a inspirativní kolektiv, moderní pracovní prostředí
  • možnosti dalšího vzdělávání (účast na konferencích, jazykové kurzy)
  • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, podíl na záchraně a uchování archeologického informačního dědictví
  • sdílení nových zkušeností na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech
  • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci a kulturu)

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie
  • zkušenost z terénních archeologických výzkumů
  • schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými procesory
  • spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, samostatnost, ale i schopnost týmové práce, dobré komunikační schopnosti, pracovitost a zájem o rozvíjení vlastních dovedností

  Poloviční pracovní úvazek na dobu určitou; předpokládaný nástup od ledna roku 2020.

  Nabídky spolu se životopisem, motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte,
  zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  lecbychova@arub.cz
  Podrobnější informace tamtéž.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 13. 12. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:(i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., pozice správce infrastruktury.

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 9. 12. 2019
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
  pozice správce infrastruktury.

  Pracovní náplň:

  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu či kolegyni, který/á se bude podílet na správě a rozvoji vědecké infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR).
  Náplň práce zahrnuje správu a tvorbu databází archivu ARÚ Brno, kontrolu konzistence dat, rozvoj, optimalizaci a udržitelnost využívaných řešení archivace dat a fondu dokumentů v digitální formě.

  Nabízíme:

  • částečný pracovní úvazek (0,6) na dobu určitou (po dobu trvání projektu 2020-2022) s možností trvalého uplatnění
  • zázemí renomované vědecké instituce
  • vstřícný a inspirativní kolektiv, moderní pracovní prostředí
  • možnosti dalšího vzdělávání (účast na konferencích)
  • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, možnost podílet se na záchraně archeologického informačního dědictví, včetně sdílení nových zkušeností na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech
  • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci a kulturu)

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie, případně příbuzných oborů
  • zkušenost z terénních archeologických výzkumů a přípravou nálezových zpráv výhodou (není však podmínkou)
  • zkušenost se správou a tvorbou databází (Access), znalost SQL výhodou
  • rutinní schopnost práce s tabulkovými procesory (MS Excel/LibreOffice Calc)
  • základní znalost GIS (QGIS)
  • výhodou zkušenost s programováním apod.
  • spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, motivovanost, samostatnost, schopnost týmové práce, pracovitost a zájem o rozvíjení vlastních dovedností
  • znalost anglického jazyka


  Částečný pracovní úvazek (0,6) na dobu určitou (2020-2021); nástup leden roku 2020.

  Nabídky spolu se životopisem, motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte, zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  lecbychova@arub.cz
  Podrobnější informace tamtéž.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 13. 12. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Archeolog – vedoucí správce dat

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 27. 11. 2019 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a čl. 51 Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/ pracovnice archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., archeolog – vedoucí správce dat

  Pracovní náplň:

  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu/kolegyni, jehož/jejíž náplní práce bude správa dat (především v prostředí systému Archeologická mapa České republiky a interního databázového systému přírůstkového seznamu archivních dokumentů), práce s fondem archivních dokumentů, komunikace a spolupráce s archeologickými organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů, poskytování uživatelské podpory pro Archeologickou mapu České republiky, školení uživatelů, dohled nad postprocessingem zdigitalizovaného fondu, koordinace a dohled nad činností dokumentátorů, podílení se na přípravě a koordinaci průběžných činností v archivu, zapojení se do koncepčního rozvoje služeb a prezentace vědecké infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR).

  Nabízíme:

  • plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou (2020-2022)
  • zázemí renomované vědecké instituce
  • vstřícný, spolupracující a přátelský kolektiv, moderní pracovní prostředí
  • možnosti dalšího vzdělávání (účast na konferencích, jazykové kurzy)
  • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, podíl na záchraně a uchování archeologického informačního dědictví
  • sdílení nových zkušeností na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech
  • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci a kulturu)

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie
  • zkušenost z terénních archeologických výzkumů (případně přímo s vedením archeologických výzkumů a přípravou nálezových zpráv)
  • schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými procesory
  • spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, systematičnost, dobré koordinační a komunikační schopnosti, samostatnost, ale i schopnost týmové práce, pracovitost a zájem o rozvíjení vlastních dovedností a oblast digitálních humanitních věd
  • aktivní znalost anglického jazyka (další jazyky výhodou)

  Plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou; předpokládaný nástup od ledna roku 2020.

  Nabídky spolu se životopisem, motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte,
  zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  lecbychova(at)arub.cz
  Podrobnější informace tamtéž.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 8. 12. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 • Archivář/ka

   Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 27. 11. 2019 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a čl. 51 Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/ pracovnice archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., archivář/ ka

  Pracovní náplň:

  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu/kolegyni, jehož/jejíž náplní práce bude především správa informačního systému Archeologická mapa České republiky a kontrola příchozích dat prostřednictvím této aplikace a s tím související komunikace s archeology z oprávněných archeologických organizací, poskytování uživatelské podpory pro Archeologickou mapu České republiky a školení nových uživatelů. V době studijních hodin archivu služba v badatelně. Nedílnou součástí je práce s fondem archivních dokumentů a podíl na jeho převodu do digitální podoby (tvorba metadat).

  Nabízíme:

  • plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou (2020-2022)
  • zázemí renomované vědecké instituce
  • vstřícný, spolupracující a přátelský kolektiv, moderní pracovní prostředí
  • možnosti dalšího vzdělávání (účast na konferencích, jazykové kurzy)
  • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, podíl na záchraně a uchování archeologického informačního dědictví
  • sdílení nových zkušeností na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech
  • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci a kulturu)

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie (dostačující je i bakalářský stupeň)
  • zkušenost z terénních archeologických výzkumů (případně přímo s vedením archeologických výzkumů a přípravou nálezových zpráv – není však zcela podmínkou)
  • schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými procesory
  • spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, samostatnost, ale i schopnost týmové práce, dobré komunikační schopnosti, pracovitost a zájem o rozvíjení vlastních dovedností 

  Plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou; předpokládaný nástup od ledna roku 2020.

  Nabídky spolu se životopisem, motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte,
  zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  lecbychova(at)arub.cz
  Podrobnější informace tamtéž.

  Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 8. 12. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB, specializace na dobu římskou a římsko – provinciální archeologii

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 2. 8. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB, specializace na dobu římskou a římsko – provinciální archeologii

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium v rámci ÚAM FF MU Brno.
  • Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 0,5 na dobu určitou (do 31. 10. 2023); předpokládaný nástup 1. 11. 2019

  Písemné nabídky spolu s profesním životopisem a projektem disertační práce zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz

  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno. 

  Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 21. 10. 2019

 • Výkonný redaktor/ redaktorka periodických i neperiodických tisků

  Hledáme nového zaměstnance/novou zaměstnankyni na pozici:
  Výkonný redaktor/ redaktorka periodických i neperiodických tisků

  Požadavky:

  • Spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, motivovanost pro úkol, samostatnost, pracovitost
  • Cit pro český jazyk, znalost typografických pravidel
  • Zkušenost v práci s odbornými texty (orientace v citačních náležitostech a dalších specificích odborných textů)
  • Uživatelská znalost anglického a německého jazyka, výhodou znalost ruského jazyka
  • Výhodou redakční praxe
  • Výhodou absolvování studia archeologie
  • Uživatelská znalost MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat Professional, výhodou znalost InDesign

  Nabídka:

  • Plný či částečný úvazek dle domluvy (min. 0,5)
  • Dlouhodobá a stabilní spolupráce v rámci renomované vědecké instituce
  • Vstřícný a inspirativní kolektiv, moderní pracovní prostředí, možnosti dalšího vzdělávání a realizace (i v oboru archeologie)
  • Mzda 26 000,-Kč při plném úvazku
  • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravu a penzijní pojištění, SF

  Pracovní náplň:

  • Redakce odborných archeologických rukopisů včetně úprav formátování, typografie, případně stylistiky, kontroly citačního aparátu, textových odkazů, předtiskové kontroly apod.
  • Aktivní a vstřícná spolupráce s odpovědnými redaktory a dalšími edičními pracovníky, grafiky, apod.

  Nástup možný ihned.

  Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete do 10. 6. 2019 koordinátorce ediční činnosti Š. Krupičkové: krupickova@arub.cz.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Asistent/ka provozně – ekonomického odboru

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  vyhlašuje dne 31. 5. 2019
  výběrové řízení na pozici:
  Asistent/ka provozně – ekonomického odboru

  Práce na plný úvazek (40h/týdně) s nástupem ideálně od 1. 8. 2019

  Požadavky:

  • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání;
  • praxe v administrativě;
  • základy účetnictví výhodou;
  • znalost práce na PC (MS Office Outlook, Excel, Word);
  • všeobecný přehled;
  • komunikační schopnosti a ochota učit se;
  • smysl pro kvalitní práci, svědomitý a zodpovědný přístup, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita;
  • znalost anglického jazyka a řidičský průkaz sk. B výhodou.

  Náplň práce:

  • administrativní a účetní agenda
  • evidence majetku
  • registr smluv
  • objednávky
  • rezervační systém
  • asistent/ka vedoucí
  • zástupy za asistentku ředitele

  Benefity:

  • stabilní práce (v zavedené instituci, v centru města)
  • pestrá pracovní náplň
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky
  • příspěvek na ŽP

  Nabídky spolu se strukturovaným životopisem zašlete prosím na e-mailovou adresu:
  sekretariat@arub.cz
  tel.: 515 911 101
  Podrobnější informace tamtéž.

  Datum uzávěrky přihlášek: 7. 6. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 2. 8. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a čl. 51 Stanov Akademie věd České republiky
  výběrové řízení na pozici:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

  Požadavky:

  • Dokončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské, popř. magisterské studium) v oboru archeologie,
  • školení či vzdělání v právní oblasti vítáno, není ale podmínkou.
  • Výhodou rovněž odborná praxe v oboru archeologie, případně archeologické památkové péče, zájem o soustavnou činnost v oboru archeologické památkové péče (právní teorie a praxe ochrany archeologických památek, úřední agenda, plnění databází, terénní místní šetření etc.).
  • Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, iniciativnost.
  • Odpovídající jazykové znalosti – angličtina, popř. němčina.

  Plný pracovní úvazek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na dobu určitou; předpokládaný nástup v průběhu listopadu roku 2018.

  Pracovní náplní zejména agenda archeologické památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (vyhodnocování a stanoviska ke stavebním záměrům nebo jiné činnosti, ohrožující archeologické nálezy; příjem, zpracování a distribuce oznámení o záměru stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy; zpracování návrhů na prohlášení archeologických nálezů za kulturní památky včetně místních šetření a průzkumů; účast na odborných a pracovních komisích k problematice jednotlivých výzkumů apod.).

  Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  dolezel@arub.cz

  PhDr. Jiří Doležel,
  vedoucí Referátu archeologické památkové péče,
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno;
  tel. 515 911 116
  Podrobnější informace tamtéž.

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, popř. publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 1. 10. 2018.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace osteologie s hlavním zaměřením na rozbor archeozoologického a antropologického materiálu s využitím pokročilých laboratorních analýz

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 3. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrová řízení na následující pracovní pozice:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace osteologie s hlavním zaměřením na rozbor archeozoologického a antropologického materiálu s využitím pokročilých laboratorních analýz

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru antropologie a probíhající doktorské studium.
  • Odborná praxe s pleistocenním osteologickým materiálem na úrovni terénních výzkumů i laboratorního zpracování a případné publikační výstupy v oboru antropologie výhodou.
  • Praktické dovednosti a zkušenosti s přípravou a interpretací histologických výbrusů. Předpoklady a motivace k vědecké práci.
  • Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost.
  • Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 0,5; předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz
  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž.

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 9. 2018.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura raného středověku s důrazem na tvorbu teoretických ekonomických modelů s využitím GIS

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 3. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrová řízení na následující pracovní pozice:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura raného středověku s důrazem na tvorbu teoretických ekonomických modelů s využitím GIS

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium. Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz
  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.
  Podrobnější informace tamtéž.

  Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 9. 2018.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace antropologie s hlavním zaměřením na virtuální 3D modelování paleoantropologického materiálu a jejich analýzu

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 3. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrová řízení na následující pracovní pozice:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace antropologie s hlavním zaměřením na virtuální 3D modelování paleoantropologického materiálu a jejich analýzu

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru antropologie a probíhající doktorské studium. Odborná praxe s pleistocenním osteologickým materiálem na úrovni terénních výzkumů i laboratorního zpracování a případné publikační výstupy v oboru antropologie výhodou. Praktické dovednosti a zkušenosti s tvorbou 3D a mikroCT modelů v příslušných programech. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 0,5; předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz
  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.

  Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 9. 2018.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura raného středověku s hlavním zaměřením na studium raně středověkého šperku včetně případných exaktních technologických analýz

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 3. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrová řízení na následující pracovní pozice:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura raného středověku s hlavním zaměřením na studium raně středověkého šperku včetně případných exaktních technologických analýz

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium. Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz
  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno

  Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 9. 2018.

 • Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura vrcholného středověku a raného novověku oblasti severní Moravy a českého Slezska, s hlavním zaměřením na studium keramiky včetně případných exaktních technologických analýz

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.,
  vyhlašuje dne 3. 9. 2018 v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov Akademie věd České republiky
  výběrová řízení na následující pracovní pozice:
  Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace hmotná kultura vrcholného středověku a raného novověku oblasti severní Moravy a českého Slezska, s hlavním zaměřením na studium keramiky včetně případných exaktních technologických analýz

  Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterské studium) v oboru archeologie a probíhající doktorské studium. Případné publikační výstupy v oboru archeologie výhodou. Předpoklady a motivace k vědecké práci. Odbornost, morální bezúhonnost, samostatnost, iniciativnost. Patřičné jazykové znalosti – angličtina, popřípadě němčina.
  • Pracovní úvazek 1,0; předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

  Písemné nabídky spolu se životopisem zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
  zakovsky@arub.cz
  Případně poštou na adresu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,
  Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.,
  Čechyňská 363/19,
  602 00 Brno.

  Podrobnější informace tamtéž. Vedle strukturovaného životopisu by nabídka měla obsahovat údaje o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

  Datum uzávěrky přihlášek: 23. 9. 2018.

 • Ředitel/ředitelka Archeologického ústavu AVČR, Brno

  Rada pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období 1. 6. 2022 – 31. 5. 2027

  Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru archeologie 
  • významné tvůrčí výsledky v oboru archeologie
  • zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce v oboru archeologie
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti doložené praxí 
  • aktivní jazykové znalosti 
  • morální bezúhonnost
  • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky)

  K přihlášce v českém, případně anglickém jazyce přiložte:

  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a vědecké kvalifikaci 
  • seznam hlavních vědeckých prací a publikací 
  • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho další činnosti 
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

  Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

  Přihlášky musí být doručeny na sekretariát ARÚB AV ČR, Čechyňská 19, 602 00 Brno nejpozději do 25. února 2022 do 16 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení ředitel.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:
  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování 
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dokumentátor/ka

  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje dne 9. 12. 2019 výběrové řízení na pozici: Vysokoškolsky vzdělaný/á pracovník/pracovnice oddělení archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dokumentátor/ka.

  Pracovní náplň:
  Do archivu ARÚ Brno hledáme kolegu/kolegyni, jehož/jejíž náplní práce bude práce s fondem archivních dokumentů a jejich převod do digitální podoby (tvorba metadat).

  Nabízíme:

  • poloviční pracovní úvazek na dobu určitou (2020)
  • zázemí renomované vědecké instituce • vstřícný a inspirativní kolektiv, moderní pracovní prostředí
  • možnosti dalšího vzdělávání (účast na konferencích, jazykové kurzy)
  • zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, podíl na záchraně a uchování archeologického informačního dědictví
  • sdílení nových zkušeností na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech
  • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci a kulturu)

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie
  • zkušenost z terénních archeologických výzkumů
  • schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými procesory
  • spolehlivost, zodpovědnost, preciznost, samostatnost, ale i schopnost týmové práce, dobré komunikační schopnosti, pracovitost a zájem o rozvíjení vlastních dovedností

  Poloviční pracovní úvazek na dobu určitou; předpokládaný nástup od ledna roku 2020.

  Nabídky spolu se životopisem, motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte, zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu:

  lecbychova@arub.cz

  Podrobnější informace tamtéž. Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky. Datum uzávěrky přihlášek: 13. 12. 2019.

  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.

  V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo:

  (i) na přístup k osobním údajům,
  (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  (iii) na výmaz osobních údajů,
  (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  (v) na přenositelnost údajů,
  (vi) vznést námitku proti zpracování
  (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.