Oznámení o stavebním či jiném záměru

Pro splnění oznamovací povinnosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, můžete využít následující možnosti:

Webový formulář: on-line
nebo

  • Datová schránka: xnjf5zy
  • E-mail: podatelna@arub.cz
  • Listinná pošta: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Pro tyto případy použijte formulář: Oznámení o zahájení stavební činnosti (DOC ke stažení zde)

Stavba v souladu s archeologií  3 kroky jak na to (PDF ke stažení zde)

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, na němž již byly movité a nemovité archeologické nálezy registrovány, na němž je lze odůvodněně očekávat, nebo jejich výskyt nelze vyloučit. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze vytěžené území, typicky lomy či doly. Prakticky je téměř celá ČR územím s archeologickými nálezy, proto doporučujeme preventivně činnost oznámit vždy.


Pro podrobnější informace si můžete pročíst Informace pro stavebníky (PDF ke stažení zde) , nebo nás oslovit na níže uvedených kontaktech.


Informace o archeologických organizacích, které působí na Vašem území, naleznete v Mapě archeologických organizací

Informace o předešlých výzkumech a nálezech na Vašem území naleznete v Přehledu výzkumů

Obvyklé náklady na záchranný archeologický výzkum


Kontakty:
Úřední hodiny: po–pá 08:00–11:30, 12:30–16:00

Zlínský a Jihomoravský kraj:
Mgr. Jana Hanušová
tel.: +420 515 911 133
e-mail: hanusova@arub.cz 

Olomoucký kraj a Kraj Vysočina:
Mgr. et Mgr. Róbert Antal, Ph.D.
tel.: +420 515 911 121
e-mail: antal@arub.cz

Moravskoslezský kraj:
Helena Kavanová
tel.: +420 553 821 601
e-mail: opava@arub.cz 

Kontakty pro Čechy:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – odkaz
tel.: +420 257 014 310
e-mail: oznameni@arup.cas.cz


Kam dál?