Hudební archeologie 31: IVA BITTOVÁ A HOSTÉ

Dne 23. července 2022 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Domy z doby ledové na dně Dalešické přehrady

Archeologický výzkum paleolitických kamenných struktur potrvá pouhé tři dny 28.–30. 6. 2022.

Nové číslo Přehledu výzkumů!

Nové číslo Přehledu výzkumů 63/1 je online!

Dětský den s Římany

25. června 2022
Akce se koná v archeologickém návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše (naproti vstupu do Aqualandu Moravia…

Hrob langobardského bojovníka v médiích

Pokračující archeologický výzkum jednoho z největších pohřebišť Langobardů z 6. století n. l. přinesl poutavý objev.

Zveme Vás na Svět knihy 2022!

Navštivte stánek Akademie věd na veletrhu Svět knihy 2022!

Módní trendy v době římské a co se z nich uchovalo v zemi

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na čtvrtou přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

Spouštíme Archeologické léto 2022!

Spouštíme Archeologické léto 2022! Vydejte se s námi po stopách známých i pozapomenutých lokalit!

Knižní novinka – Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre.

Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia

Muzejní noc v NC Mušov – Brána do Římské říše

Muzejní noc na Mušově, kterou vychutnáte všemi smysly!

Hudební archeologie 30: NOC KOSTELŮ

Dne 10. června 2022 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Co se našlo ve spíži? Složení bioodpadu v době římské

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na třetí přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie- slavnostní vyhlášení vítězů

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut!

Knižní novinka – Mikulčice 900. Atlas Velkomoravské aglomerace

Velkoformátová obrazově bohatá publikace představuje soubor map a plánů zázemí, hradiště, vybraných objektů a artefaktů.

Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas
2. publikace ke stažení v roce 2022

Sborník věnovaný problematice mocenských elit, jejich vzniku, proměn a projevů v hmotné kultuře raného středověku.

Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na druhou přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.