Lecture: David Hill
(University Of Texas, Austin)

Madayi, A medieval cosmopolitan community in Karala state, southwest India (2023, April 25th, 16:00)

Hudební archeologie 35: CARMEN AETERNUM – ZPĚVEM MEZI CIVILIZACEMI

Dne 29. dubna 2023 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Cena veřejnosti Zlatý mamut – hlasujte zde!

Spouštíme hlasování o Cenu veřejnosti v soutěži Zlatý mamut!

Přehled výzkumů 63/2 je v prodeji!

Nejnovější číslo Přehledu výzkumů již naleznete v prodeji v našem e-shopu.

Mikulovský antropologický mítink III

Třetí ročník interdisciplinární konference MAM v Mikulově bude věnovaný prof. Jiřímu Svobodovi při příležitosti jeho 70. narozenin.

Zlatý mamut – Cena veřejnosti

Cena veřejnosti Zlatý mamut – hlasujte pro projekt, který vás nejvíce zaujal!

Výstava Velkomoravské Mikulčice virtuálně v Galerii Věda a umění AV ČR v Praze

Levitující šperk i holografickou projekci nabídne výstava Velkomoravské Mikulčice virtuálně v Galerii Věda a umění v Praze.

Knižní novinka – The transformation of burgher houses in medieval Moravia with respect to Bohemia and Silesia

Publikace předkládá řadu nových poznatků týkajících se geneze a transformace středověkého města.

Genetická stopa lovců z Dolních Věstonic a Pavlova před 20 000 lety vymizela

Studie publikovaná v prestižním časopise Nature přinesla nové poznatky o genetické mapě západní a střední Evropy.

Dočasné omezení přístupu do archivu a knihovny

V pátek 3. března 2023 budou archiv a knihovna z technických důvodů uzavřeny.

Interaktivní webová aplikace – Historická krajina na strednom Pomoraví

Představujeme vám novou interaktivní webovou aplikaci Historická krajina na strednom Pomoraví.

Dočasné omezení přístupu do archivu a knihovny

V pondělí 27. února 2023 budou archiv a knihovna uzavřeny.

Knižní novinka – Archeologická krajina Uničovska v obrazech

Kniha, která vypráví příběh o dějinách uničovské archeologie díky zpracování unikátního archivu Městského muzea v Uničově.

Knižní novinka – Carbonised macro-remains from a Germanic settlement in Jevišovka-Nová

Publikace předkládá analýzu a vyhodnocení archeobotanického souboru získaného archeologickým výzkumem v Jevišovce – ulice Nová.

Společné usnesení ředitelek a ředitelů pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd ke kritické situaci v odměňování pracovníků a pracovnic v humanitních a společenskovědních oborech

Společné usnesení ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd.

Výstava Archeologie z nebe představena odborné veřejnosti

19. ledna 2023 byla výstava Archeologie z nebe představena odborné veřejnosti.