Výzkumná základna v Mikulčicích a pomoc postižené oblasti

Výzkumná základna v Mikulčicích a pomoc postižené oblasti

Rádi bychom informovali, že všichni naši kolegové v Mikulčicích a mikulčická základna jsou v pořádku!

Hudební archeologie 26:
DVA BŘEHY MORAVY

Dne 11. července 2021 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Spouštíme Archeologické léto 2021!

Spouštíme Archeologické léto 2021! Vydejte se s námi po stopách známých i pozapomenutých lokalit!

Letní program v NC Mušov – Brána do Římské říše

Zveme Vás na letní program na Hradisku u Mušova!

Provoz archivu

Od 7. června 2021 je archiv otevřen pro veřejnost ve standardních studijních hodinách.

Knižní novinka – Great Moravian Elites from Mikulčice

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice představuje svět nejvyšších velkomoravských vrstev mojmírovské Moravy.

Hudební archeologie 25: NOC KOSTELŮ

Dne 28. května 2021 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Archiv a knihovna

Od 19. dubna 2021 je knihovna v omezeném režimu otevřena pro mimoústavní badatele.

Soutěž Zlatý mamut – mimořádné společné hodnocení ročníků 2020 a 2021

Projekty za roky 2020 a 2021 budou v soutěži Zlatý mamut hodnoceny společně.

AMČR-PAS: nová platforma pro transparentní spolupráci amatérských hledačů a profesionálů

Archeologické ústavy AV ČR v Brně a v Praze spustily dne 1. dubna 2021 Portál amatérských spolupracovníků.

Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

Kamenné nástroje Z území dnešní Moravy nabízejí nový pohled na jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur- pavlovien.

Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

Práce se zabývá problematikou silicitových seker a dlát.

Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 Rudolf Tichý.

Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově.

Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

Nová publikace na téma pandemie a válek za vlády císaře Římské říše Marca Aurelia.

Přehled výzkumů – nový formulář k odevzdávání zpráv

Rádi bychom touto cestou informovali přispěvatele Přehledu výzkumů, že jsme spustili online formulář pro odevzdávání vašich zpráv.