Adresa pro doručování analogových dokumentů:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19
602 00 Brno

Email:
pro stavebníky – ,
ostatní – 

Datová schránka: 
xnjf5zy

Dokumenty v digitální podobě přijímáme v těchto formátech: pdf, odt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg/jpeg, tiff, gif. Podatelna ARÚB nepřijímá soubory obsahující škodlivý kód, komprimované, šifrované, zaheslované, poškozené, neúplné ani spustitelné.

Úřední hodiny:

Pondělí–pátek8:00–14:00