Ředitel

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. 

Rada instituce

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
předseda

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
místopředseda

Mgr. Martin Novák, Ph.D.
interní člen

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
externí člen

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
externí člen

Mgr. Marek Vlach, Ph.D.
tajemník

Kolegium ředitele ARÚB

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
rada ústavu

Mgr. Martin Novák, Ph.D.
středisko 1

Mgr. Marek Vlach, Ph.D.
středisko 2

Mgr. Marek Hladík, Ph.D.
středisko 3

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.
vědecký tajemník

Lenka Katolická
poradkyně pro provozně ekonomické záležitosti

PhDr. Jiří Doležel
poradce pro záležitosti legislativní a archeologické památkové péče

doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
poradkyně pro projektové otázky a transfer technologií

Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.
poradce pro publikační a ediční strategii

Mgr. Olga Lečbychová
poradkyně pro otázky rovných příležitostí a GEP

Vědecký tajemník

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.

Dozorčí rada

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
předseda

PhDr. Jiří Doležel
místopředseda

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
člen

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
člen

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
člen

Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
tajemník

Mezinárodní poradní sbor

Prof. dr hab. Andrzej Buko
Warszawa, Poland

Dr. Stefan Burmeister
Bramsche-Kalkriese, Germany

Dr. Fraser Hunter
Edinburgh, United Kingdom

Dr. Alexander Pryor
Exeter, United Kingdom

Dr. Gilbert Tostevin
Minneapolis, MN, USA

Prof. Dr. Tivadar Vida
Budapest, Hungary

Dr. Lukas Werther
Tübingen, Germany

Kam dál?