Ředitel

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Rada instituce

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
předseda

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
místopředseda

Mgr. Martin Novák, Ph.D.
člen

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
externí člen

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
externí člen

Mgr. Marek Vlach, Ph.D.
tajemník

Tajemník

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.

Dozorčí rada

Ing. Petr Bobák, CSc.
předseda

PhDr. Jiří Doležel
místopředseda

doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
člen

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
člen

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
člen

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
člen

Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
tajemník

Kam dál?