Velká Morava mezi východem a západem
13. publikace ke stažení

Publikace předkládá přehled základních témat Velké Moravy a to nejen z pohledu archeologie regionálního charakteru.

Nové číslo Přehledu výzkumů online!

První číslo letošního Přehledu výzkumů je vám k dispozici v elektronické podobě.

Čas lovců
12. publikace ke stažení

Kniha popisuje proměny lovecké společnosti ve světě i na našem území.

Barbaren im Wandel
11. publikace ke stažení

Publikace se zabývá některými otázkami etnické identity populací kontinentální Evropy v období 4. – 6. století po Kristu.

Otevřeli jsme Bránu do Římské říše!

Symbolické otevření Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. Pro veřejnost se NC otevře 23. 6. 2020.

Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku
10. publikace ke stažení

Kniha se podrobně zabývá opevňovacími technikami na historickém území Moravy a českého Slezska v raném středověku.

Archeologické léto

Pojďte s námi poznávat archeologické lokality ve Vašem okolí v rámci Archeologického léta!

Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové
9. publikace ke stažení

Monografie předkládá výsledky dlouholetého výzkumu mohylníku ze starší a střední doby bronzové v Boroticích.

Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie
8. publikace ke stažení

Sborník obsahuje ucelený katalog moravských lokalit, nezveřejněné archivní materiály a vybrané studie z dalších regionů republiky.

Výročí ARÚB – jdeme pod povrch

Ukázka z připravované knihy Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu AV ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020.

Terénní výzkum v Mikulčicích (MP-1)
7. publikace ke stažení

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích.

Zpráva o chystaném přírůstku k mikulčickým průvodcům (MP-5)

Knižní novinka ze série mikulčických průvodců Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století je právě v tisku.

Mikulčice pohřebiště u 6. a 12. kostela
6. publikace ke stažení

Publikace předkládá souhrnnou analýzu nálezové situace a vyhodnocení dvou pohřebišť v severovýchodní části hradiště Mikulčice.

Hudební archeologie 20: NOC KOSTELŮ

Dne 12. června 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Mezi raným a vrcholným středověkem
5. publikace ke stažení

Sborník je věnován třem zásadním tématům dějin středověké střední Evropy.

Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury
4. publikace ke stažení

Sborník příspěvků představuje první ucelenou práci týkající se výšinné osady badenské kultury v Hlinsku u Lipníka.