Ve čtvrtek 16. května se v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích uskutečnilo slavnostní setkání pořádané Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v. v. i. ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Masarykovým muzeem v Hodoníně. Setkání se kromě zástupců archeologické obce a regionálních samospráv zúčastnili též vrcholní představitelé Akademie věd České republiky, v čele s její předsedkyní prof. Evou Zažímalovou, a Jihomoravského kraje, zastoupeného zejména náměstkem hejtmana Mgr. Františkem Luklem. Oficiální proslovy hudebně proložil hudební soubor Plaisirs de Musique který se specializuje na objevování, zkoumání a interpretaci staré hudby.

Slavnostní setkání se konalo při příležitosti 70. výročí zahájení vědeckých archeologických výzkumů jednoho z nejvýznamnějších nalezišť České republiky, velkomoravského hradiště Mikulčice-Valy. Zároveň byl slavnostně otevřen nový objekt, který byl před několika dny oficiálně předán Masarykovu muzeu v Hodoníně, které jej využije zejména pro muzejně-pedagogické aktivity věnované tématu archeologie Velké Moravy. Ředitel brněnského Archeologického ústavu Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. a ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Irena Chovančíková předání objektu stvrdili podpisem.

V centrální poloze, na akropoli hradiště, se od roku 1955 nacházely stavby, které sloužily zejména intenzivní činnosti týmů archeologů. Jejich část byla v roce 2007 fatálně poškozena požárem, po němž se tato výzkumná základna postupně opouštěla a byla nahrazena novým objektem Archeologického ústavu v poloze Mikulčice-Trapíkov. V letech 2022–2023 se podařilo prostor původní výzkumné základny důstojně stavebně upravit a začlenit do působivého prostředí celé lokality. V první a jediné zděné budově, tzv. Bílém domě, který byl postaven v roce 1955 a sloužil jako pracoviště a dočasné obydlí akademika Josefa Poulíka, vznikl nový prezentační prostor, který pomocí audiovizuálních prostředků veřejnosti představuje historii a současnost archeologického výzkumu Mikulčic. Nově byl vybudován též objekt, který Masarykovo muzeum v Hodoníně využije zejména pro muzejně-pedagogické aktivity věnované tématu archeologie Velké Moravy. Součástí setkání bylo slavnostní představení těchto nových objektů, které budou poté běžně přístupné veřejnosti.

Úpravy místa byly součástí projektů s názvy Po stopách Velkomoravských Slovanov a Od Velkomoravských Slovanů po Marii Terezii – od rolníků po statkáře, které spolufinancoval Evropský fond pro regionální rozvoj, státní rozpočet České a Slovenské republiky prostřednictvím programu lnterreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Vedoucím partnerem bylo město Holíč.

Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR