Přehled osobních a materiálových fondů archivu ARÚB

Mezi hlavní fondy spravované oddělením archivu patří:

  • archivní fond nálezových zpráv (až na výjimky dostupný v elektronické podobě online na webu Digitálního archivu AMČR)
  • fotoarchiv (kompletně zdigitalizován a dostupný na vyžádání)
  • archivní fond map a plánů (digitalizace probíhá)
  • osobní a materiálové fondy (částečně zdigitalizovány a dostupné na vyžádání, některé z nich již i online na webu Digitálního archivu AMČR)

Právě poslední jmenovaná položka je tématem tohoto příspěvku.

Osobní a materiálové fondy představují pestrou směs všech druhů dokumentů od terénní dokumentace archeologického výzkumu, přes dokumenty osobního charakteru, korespondenci, diapozitivy a fotografie, výpisky, poznámky, deníky, separáty a rukopisy, až po kartotéky a mnohé další.

Zpracování osobních a materiálových fondů je závislé na jejich aktuální potřebě pro konkrétní badatelské záměry nebo pro publikační činnost. Z těchto důvodu jsou jednotlivé fondy v různém stadiu zpracování, které zpravidla zahrnuje indexaci a zachycení výchozího stavu fondu, digitalizaci, bohatý metadatový popis digitalizátů a následný import do Digitálního archivu AMČR, kde mohou být dokumenty propojeny s dalšími relevantními typy záznamů (Projekty, Akce, Lokality, atd.) včetně prostorových dat.

Aktuálně evidované osobní a materiálové fondy:

Evidenční číslo fonduPůvodce
(P000)Moravika a Silesiaka
P001Výstava Velká Morava
P002Böhm, Jaroslav
P003Beneš, Antonín
P004Čižmář, Miloš
P005Tichý, Rudolf
P006Peškař, Ivan
P007Negativy neznámého původu
P008Meduna, Jiří
P009Freising, Hans
P010Medunová, Anna
P011Poulík, Josef
P012Ludikovský, Karel
P013Geisler, Martin; Geislerová, Kateřina
P014Tejral, Jaroslav
P015Klanica, Zdeněk
P016Nekvasil, Jindra
P017Král, Jaroslav
P018Kohoutek, Jiří
P019Staňa, Čeněk
P020Stuchlíková, Jana
P021Novotný, Boris
P022Raschke, Georg
P023Absolon, Karel; Wankel, Jindřich
P024Kratochvíl, Zdeněk
P025Tihelka, Karel
P026Pleiner, Radomír
P027Maška, Karel Jaroslav
P028Spurný, Václav
P029Expozitura Dolní Věstonice
P030Pavelčík, Jan; Pavelčík, Jiří
P031Dohnal, Vít
P032Archiv Uničov
P033Mackerle, Jaroslav
P034Bálek, Miroslav
P035Hájek, Ladislav
P036Brenner, Jiří
P037Šebela, Lubomír
P038Dostál, Bořivoj
P039Rakovský, Ivo
P040Červinka, Inocenc Ladislav
P041Kavánová, Blanka
P042Přírůstkové knihy ARÚB
P043Zelnitius, Antonín
P044Unger, Josef
P045Pospíšil, Jaroslav
P046Nekuda, Vladimír
P047Klíma, Bohuslav, starší

Aktuální přehled fondů najdete také na odkazu zde.

Počet, ale také náplň fondů nelze nikdy považovat za finální, protože se, ať už iniciativou ze strany badatelů nebo aktivním vyhledáváním dat pracovníky archivu, daří získávat fondy nové a rozšiřovat fondy stávající. Z nedávných výrazných akvizic lze zmínit předání osobního archivu profesora Josefa Ungera, pozůstalosti Antonína Zelnitia nebo v digitální kopii zisk kompletního archivu bývalého muzea v Uničově.

Pro nahlédnutí do jednotlivých fondů nebo další informace nejen o nich neváhejte kontaktovat pracovníky oddělení archivu na adrese archiv@arub.cz

Budeme také rádi za tipy na potenciální zajímavé dokumenty nebo celé fondy tematicky související s archeologií.