P. Žákovský, P. Bárta, J. Hošek: Středověké meče v českých zemích

A new popularization book presents medieval swords in a comprehensive form as objects of study in many scientific disciplines.

E. Droberjar, K. Motyková: Třebusice. Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách

A new book dedicated to the cremation burial ground of the Roman Period in Třebusice.

Jaroslav Bartík: Prehistoric exploitation and workshop area at Brno – Stránská skála

Prehistoric exploitation and workshop area at Brno – Stránská skála Author: Jaroslav BartíkEdition: Spisy Archeologického ústavu AV ČR…

Into the Great Moravian Jewellery

Archaeological finds of luxury jewellery and clothing components from two leading Great Moravian centres – Staré Město and Mikulčice – have…

Archaeologia Historica Conference- Call for Papers

We cordially invite you to attend 54rd International Conference on Medieval Archaeology – Archaeologia Historica.

Visit Archaeology from the sky exhibition!

Accept our invitation to the exhibition Archaeology from the Sky in the Anthropos Pavilion of the Moravian Musem in Brno.

Hrob langobardského bojovníka v médiích

Pokračující archeologický výzkum jednoho z největších pohřebišť Langobardů z 6. století n. l. přinesl poutavý objev.

Spouštíme Archeologické léto 2022!

Spouštíme Archeologické léto 2022! Vydejte se s námi po stopách známých i pozapomenutých lokalit!

Knižní novinka – Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre.

Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia

Participation in the ERC project MAMBA

The Institute of Archaeology, Research Centre for the Palaeolithic and Palaeoanthropology, is a partner in the new ERC Consolidator project…

Supporting Ukraine

The Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno, condemns the aggression of the Putin regime against sovereign Ukraine.

Hudební archeologie 27: ISOLA

Dne 6. srpna jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Osada Markomanů pod Římským vrchem a Muzejní noc v Návštěvnickém centru Mušov

První víkend v srpnu budete mít možnost setkat se tváří tvář s germánským náčelníkem a spatřit oživlou osadu Markomanů.

Přesunutí koncertu Hudební archeologie 26

Milí přátelé, příznivci Hudební archeologie v Mikulčicích. Je nám moc líto, ale doba nám stále nepřeje. Kvůli následkům…

Výzkumná základna v Mikulčicích a pomoc postižené oblasti

Výzkumná základna v Mikulčicích a pomoc postižené oblasti

Rádi bychom informovali, že všichni naši kolegové v Mikulčicích jsou v pořádku a Mikulčická základna není vážně…

Hudební archeologie 26:
DVA BŘEHY MORAVY

Dne 11. července 2021 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.