Great Moravia and the Beginnings of Christianity
18. publikace ke stažení

Anglická verze publikace představuje dějiny a kulturu Velké Moravy a také detailní fotografie nejvýznamnějších nálezů z tohoto období.

Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách
17. publikace ke stažení

Rozsáhlá studie shrnuje výzkum pravěkých pohřebišť z lokality Hrubé díly.

Hudební archeologie 21: ORIENT-OCCIDENT | Dva břehy Moravy

Dne 30. července 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen
16. publikace ke stažení

Sborník z mezinárodní konference zveřejňuje výsledky bádání v oblasti římsko-germánských vztahů v druhé polovině 2. století po Kr.

Věteřovské sídliště v Budkovicích
15. publikace ke stažení

Svazek přináší vyhodnocení nálezových souborů věteřovského sídliště v Budkovicích.

Cyrilometodějská misie a Evropa
14. publikace ke stažení

Výpravná kniha shrnuje současné vědomosti o náboženském, kulturním a politickém vývoji střední Evropy v raném středověku.

Výročí ARÚB – spojujeme fragmenty

Přesně před 100 lety byl Innocenc Ladislav Červinka jmenován státním konzervátorem při Státním archeologickém ústavu v Praze.

Velká Morava mezi východem a západem
13. publikace ke stažení

Publikace předkládá přehled základních témat Velké Moravy a to nejen z pohledu archeologie regionálního charakteru.

Nové číslo Přehledu výzkumů online!

První číslo letošního Přehledu výzkumů je vám k dispozici v elektronické podobě.

Čas lovců
12. publikace ke stažení

Kniha popisuje proměny lovecké společnosti ve světě i na našem území.

Barbaren im Wandel
11. publikace ke stažení

Publikace se zabývá některými otázkami etnické identity populací kontinentální Evropy v období 4. – 6. století po Kristu.

Otevřeli jsme Bránu do Římské říše!

Symbolické otevření Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. Pro veřejnost se NC otevře 23. 6. 2020.

Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku
10. publikace ke stažení

Kniha se podrobně zabývá opevňovacími technikami na historickém území Moravy a českého Slezska v raném středověku.

Archeologické léto

Pojďte s námi poznávat archeologické lokality ve Vašem okolí v rámci Archeologického léta!

Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové
9. publikace ke stažení

Monografie předkládá výsledky dlouholetého výzkumu mohylníku ze starší a střední doby bronzové v Boroticích.

Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie
8. publikace ke stažení

Sborník obsahuje ucelený katalog moravských lokalit, nezveřejněné archivní materiály a vybrané studie z dalších regionů republiky.