Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen
16. publikace ke stažení

Herwig Friesinger – Jaroslav Tejral – Alois Stuppner (Eds.): Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen, Brno 1994.

Sborník z mezinárodní konference zveřejňuje výsledky bádání v oblasti římsko-germánských vztahů v druhé polovině 2. století po Kr. a podává ucelený obraz tzv. markomanských válek, významné historické etapy vývoje středoevropského prostoru.