Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet
20. publikace ke stažení

Jaroslav Tejral (Hrsg.): Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet, Brno 1998.

Sborník příspěvků z 11. mezinárodní konference stejného názvu. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost různorodým tradicím v rozličných částech Evropy, především v oblasti středního Podunají, v období 5. a 6. století, které bylo rozhodující při formování evropských národů a jejich kultur.