Čas lovců
12. publikace ke stažení

Jiří Svoboda: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě, Brno 1999.

Zdá se, že jevy, které srovnáváme v perspektivě dlouhodobého kulturního vývoje lidstva, dostávají obrysy pod zorným úhlem jinak chápaných časů, jejich měnící se struktury. Tušíme, že někde v paleolitu proběhl okamžik, kdy lovec svůj čas definoval a vymezil tím i sám sebe jako bytost stojící mezi zrozením a smrtí. Vnímání minulosti nezáleží jen na schopnosti vědců číst archeologický záznam, ale také na schopnosti moderní společnosti začlenit tato poselství do své vlastní kultury.
Tato kniha popisuje proměny lovecké společnosti v rámci následujících kapitol – Metody, analogie a interpretace; Africké počátky: Australopitékové a první lidé; Archaičtí lidé: Původní Asiaté a Evropané; Čas lovců: Šíření moderního člověka; Komplexní lovecká společnost: Gravettien Moravy; Magdalénská expanze; Poslední lovci.