K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska
22. publikace ke stažení

Bořivoj Dostál: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska, Praha 1972.

Publikace předkládá výsledky výzkumu časně slovanské osady II v Břeclavi-Pohansku z let 1974–1978.