Barbaren im Wandel
11. publikace ke stažení

Jaroslav Tejral (ed.): Barbaren im Wandel, Brno 2007.

Publikace se zabývá vybranými aspekty vědeckého výzkumu etnické identity populací kontinentální Evropy v období 4. – 6. století po Kristu. Jednotlivé tematické bloky jsou věnovány historickému pozadí a souvislostem daného období, kulturním a mocenským proměnám jednotlivých regionů a etnik, kroji a luxusním předmětům jako vnějším symbolům identity a detailnějšímu poznání historického vývoje osídlení v severním Podunají.