Ve službách archeologie
19. publikace ke stažení

Pavel Kouřil – Rostislav Nekuda – Josef Unger (eds.): Ve službách archeologie, Brno 1998.

Sborník z konference Přírodovědecké metody v archeologii konané v roce 1998. Jednotlivé příspěvky se dotýkají využití přírodovědných a nedestruktivních metod v různých oblastech pravěké i středověké archeologie, např. kombinace letecké prospekce a geofyzikálního měření při lokalizaci pravěkých kruhových příkopů, použití geologických disciplín, antropologie a dalších metod a jejich celkový přínos pro komplexní řešení různých archeologických úloh.