Přesně před 100 lety, 8. července 1920, byl Innocenc Ladislav Červinka jmenován státním konzervátorem při Státním archeologickém ústavu v Praze. Současně mu byla přidělena agenda experta Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně se zaměřením na ochranu pravěkých památek, čímž byly položeny základy institucionální archeologie v našem regionu.

Za poslední století prošla moravská a slezská archeologie dlouhou cestu. V jejích službách působil od počátku náš ústav, respektive jeho předchůdci.  To nás zavazuje i povznáší.

Dnes se cítíme jako moderní veřejná výzkumná instituce, jejíž součástí je jasná vizitka v podobě nového loga a jednotného vizuálního stylu. Typograficky ztvárněné logo ARÚB zastřešuje svojí univerzálností všechna naše výzkumná střediska napříč časovými obdobími. Spojování fragmentů je pro archeologii příznačné v pravém i přeneseném smyslu slova.