Knižní novinka – Great Moravian Elites from Mikulčice

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice představuje svět nejvyšších velkomoravských vrstev mojmírovské Moravy.

Hudební archeologie 25: NOC KOSTELŮ

Dne 28. května 2021 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Velká Morava v žáru kovářské výhně I.

Snaha o nalezení dalšího ztraceného fragmentu z mozaiky naší minulosti archeologa často zavede na neočekávaná místa. Jedním z těchto…

Archiv a knihovna

Od 19. dubna 2021 je knihovna v omezeném režimu otevřena pro mimoústavní badatele.

Soutěž Zlatý mamut – mimořádné společné hodnocení ročníků 2020 a 2021

Projekty za roky 2020 a 2021 budou v soutěži Zlatý mamut hodnoceny společně.

AMČR-PAS: nová platforma pro transparentní spolupráci amatérských hledačů a profesionálů

Archeologické ústavy AV ČR v Brně a v Praze spustily dne 1. dubna 2021 Portál amatérských spolupracovníků.

Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

Kamenné nástroje Z území dnešní Moravy nabízejí nový pohled na jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur- pavlovien.

Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

Práce se zabývá problematikou silicitových seker a dlát.

Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 Rudolf Tichý.

Knižní novinka – Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově.

Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

Nová publikace na téma pandemie a válek za vlády císaře Římské říše Marca Aurelia.

Přehled výzkumů – nový formulář k odevzdávání zpráv

Rádi bychom touto cestou informovali přispěvatele Přehledu výzkumů, že jsme spustili online formulář pro odevzdávání vašich zpráv.

Nové číslo Přehledu výzkumů

Nové číslo Přehledu výzkumů 61/2 je vám k dispozici v elektronické podobě.

Pour féliciter 2021!

Pour féliciter 2021!

Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese
50. publikace ke stažení

Kniha předkládá souhrn výsledků archeologických výzkumů, které v 60. a 70. letech prováděla PhDr. Dagmar Šaurová na lokalitě Konůvky.

L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations
49. publikace ke stažení

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která prezentovala stav výzkumů nadregionálních kontaktů v Evropě v 5. století.