Knižní novinka – Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi

S. Stuchlík – R. Tichý a kolektiv: Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi, Brno 2020.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 64
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ISBN 978-80-7524-040-8
ISSN 1804-1345
400,- Kč

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně Rudolf Tichý. Při zpracování se ukázalo, že Mohelnice patří k neolitickým sídlištím se silně promíšeným obsahem objektů. Objekty se zřejmě zvětšovaly přestavbou domů na stejných místech v různých fázích kultury s lineární keramikou. Svoje objekty měla i lengyelská kultura, mladší kultury pravěku jsou přítomny v objektech jako intruze.