Dne 28. května Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat vzhledem k letošním limitujícím epidemiologickým opatřením převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny ARÚB na Trapíkově. Akci neformálně zahájí bubenický workshop. Následně proběhne koncert lidové duchovní hudby a pouť po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu – také za improvizovaného hudebního doprovodu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

Vystoupí
Vladimír Třebický, bubenický workshop (Drumcircle)
Martyna Pastuszka a Adam Pastuszka – {oh!} Orkiestra Historyczna (PL), housle
Marian Friedl a kapela RukyNaDudy, stará beskydská muzyka 

Program
16:30     Bubenický workshop pro malé i velké 
Vladimír Třebický
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

18:00     Zahájení
ředitel ARÚB Lumír Poláček, duchovní Michael Špaček a umělecký vedoucí cyklu Jan Čižmář
Slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje

18:15     Nebe a dudy
Marian Friedl a RukyNaDudy
Slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje

18:45     Pouť po kostelích s archeologickým výkladem za doprovodu hudební improvizace
Lumír Poláček, {oh!} Orkiestra Historyczna, RukyNaDudy
Akropole slovanského hradiště

19:45     Sledování západu slunce
Rozhledna

20:15     Přesun za svitu loučí na archeologickou základnu Mikulčice-Trapíkov

20:30     Nokturno – Conversation au maniere de Sonate. Alexander de Villeneuve
Martyna Pastuszka a Adam Pastuszka – {oh!} Orkiestra Historyczna

Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

Vstup volný