Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Muzeum Vyškovska, p. o. a Jihomoravský kraj srdečně zvou všechny zájemce o problematiku detektorového hledání v archeologii na přednášky v rámci programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví.

KDY? 28. května 2024 v 17.00 hod

KDE? Muzeum Vyškovska, Zámecká komora

Užívání Portálu amatérských spolupracovníků (PAS) a aktuální pravidla spolupráce
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno),
Mgr. Zuzana Jarůšková (Muzeum regionu Boskovicka),
Mgr. Alina Szabová (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

Od lovců mamutů k prvním Brňanům. Výsledky archeologického výzkumu na Vojtově ulici v Brně
Mgr. Václav Kolařík (Národní památkový ústav, ÚOP Brno)

Vstup je volný, po dobu konání akce je účastníkům zajištěno drobné občerstvení.

Akce se koná v rámci programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví a je součástí projektu regionální spolupráce Občanská věda v archeologii – udržitelnost a odborné uplatnění výsledků (2022–2024).