IN MEDIAS RES – jaro 2024

Přijměte srdečné pozvání na první události sezony roku 2024 v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše. V rámci přednáškového cyklu IN MEDIAS RES – K jádru věci se vám snažíme zprostředkovat aktuální výsledky archeologických výzkumů či představit vybraná témata z problematiky doby římské.

VYPLOUVÁME! O pohybu lidí a zboží v Římské říši

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno)
Mgr. Tomáš Antoš (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

Základním pilířem expanze, vojenské či civilní správy a ekonomické prosperity římského státu byl rychlý a efektivní transport zboží i lidí. V rámci přednášky stručně představíme vybrané archeologické a historické aspekty mobility starověkých Římanů. Vodní a suchozemské cesty, přeprava a dopravní prostředky jsou hlavní tematickou linií letošního programu Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. Blíže se proto podíváme též na cesty, kudy a jakými prostředky římská armáda mohla pronikat až na naše území a pozveme tím zájemce k řadě dalších atraktivních prezentací, které pro ně chystáme.

CÍSAŘOVY „OČI A UŠI“

Mgr. Jakub Knobloch (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

„Agentes in rebus“ byli úředníci císařského dvora, kteří plnili rozličné úkoly. Podle některých antických pramenů dokonce špehovali obyvatele v provinciích a hlavně jejich správce, proto se o nich někdy hovoří jako o špiónech nebo tajných agentech pozdní antiky. Bylo tomu opravdu tak?

Přednášky se uskuteční v expozici Návštěvnického centra a lze je navštívit v rámci ceny vstupného do Návštěvnického centra. Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutno doložit platnou průkazkou PAS).

Cena vstupného:
Základní: 130,- Kč
Snížené: 75,- Kč
Rodinné: 350,- Kč