Brno: Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Muzeum Brněnska, p. o. a Jihomoravský kraj srdečně zvou všechny zájemce o problematiku detektorového hledání v archeologii na přednášky v rámci programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví.

KDY? 4. června 2024 v 17.00 hod

KDE? Muzeum Brněnska, Vila Löw-Beer, Drobného 297/22, Brno

Užívání Portálu amatérských spolupracovníků (PAS) a aktuální pravidla spolupráce
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno),
Mgr. Zuzana Jarůšková (Muzeum regionu Boskovicka),
Mgr. Alina Szabová (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

Archeologické stopy pronikání římského vojska na naše území
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AVČR, Brno)

Vstup je volný, po dobu konání akce je účastníkům zajištěno drobné občerstvení.

Akce se koná v rámci programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví a je součástí projektu regionální spolupráce Občanská věda v archeologii – udržitelnost a odborné uplatnění výsledků (2022–2024).