Akademie věd ČR Facebook

Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa

Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Symposium Mikulčice, 5.-9. September 1994

Svazek: ITM III, Spisy ARÚB 6
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1996, 331 s.

ISBN 80-901679-9-3
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, konaného u příležitosti výročí 40 let od zahájení výzkumů v Mikulčicích, shrnuje současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center ve střední Evropě.