Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffigen Basilika

650 

Cena bez DPH: 650 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM XII, Spisy ARÚB 58
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.
Brno 2019, 413 s.

ISBN 978-80-7524-019-4
ISSN 1804-1345

Publikace prezentuje pohřebiště kolem trojlodní baziliky (3. kostel) na raně středověkém hradišti v Mikulčicích. Nekropole, čítající 562 hrobů, je největší na lokalitě. Je na něm pochována početná skupina dospělých i dětí, náležejících k elitě tehdejší velkomoravské společnosti (9./10. století). Prokazuje to jak nákladná konstrukce mnoha hrobů, tak i jejich bohatá výbava. Pohřby se nacházejí nejen v přilehlém venkovním
prostoru, ale i v interiéru sakrální stavby. Kniha přináší základní informace týkající se okolností archeologického výzkumu, způsobu jeho dokumentace i postupu a zpracování nálezového fondu. Klíčovou část tvoří katalog s vyčerpávajícími popisy a kresbami hrobů, nalezených artefaktů a vybranou terénní fotodokumentací.