Akademie věd ČR Facebook

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM IX, Spisy ARÚB 40

Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno

Brno 2019, 485 s.

ISBN 978-80-86023-00-7

ISSN 1804-1345

Devátý svazek SBM prezentuje poprvé v rámci této ediční řady pramenné zpracování archeologické nálezové situace jedné významné, přirozeně vymezené složky mikulčické raně středověké aglomerace – suburbia (podhradí). Na základě kritické post-exkavační analýzy starších (1954–1992) i několika nedávných terénních výzkumů přináší kniha aktuální, relativně reprezentativní archeologický obraz osídlení podhradí Mikulčic, doplněný o výpověď archeobotanických analýz. Přispívá tak k poznání tzv. vedlejších areálů raně středověkých hradišť, tradičně spojovaných s řemeslným a částečně i zemědělským zajištěním mocenských center.