Akademie věd ČR Facebook

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: Spisy ARÚB 40, SBM IX

Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno

Brno 2019, 485 s.

ISBN: 978-80-86023-00-7

ISSN: 1804-1345

Suburbium hradiště v Mikulčicích – Devátý svazek řady Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM) prezentuje poprvé v rámci této ediční řady pramenné zpracování archeologické nálezové situace jedné významné, přirozeně vymezené komponenty mikulčické raně středověké aglomerace – suburbia (podhradí). Pět z osmi doložených sídlištních areálů suburbia je podrobně archeologicky vyhodnoceno a nakonec jsou všechny části podhradí vzájemné srovnány. Kniha tak přináší na základě kritické post-exkavační analýzy „starých“ (1954–1992) i několika nedávných terénních výzkumů aktuální, relativně reprezentativní archeologický obraz osídlení podhradí Mikulčic, doplněný o výpověď archeobotanických analýz. Přispívá tak k poznání tzv. vedlejších areálů raně středověkých hradišť, tradičně spojovaných s řemeslným, částečně i zemědělským, obecně služebných zajištěním mocenských center.