Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band II

79 

Cena bez DPH: 79 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM II, Spisy ARÚB 7
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1997, 397 s.

ISBN 80-86023-02-8
ISSN 1804-1345

Svazek věnovaný předslovanskému osídlení hradiště v Mikulčicích přináší zpracování veškerých pravěkých nálezů z výzkumu mikulčického hradiště v letech 1954-1992. Po úvodním posouzení vypovídací hodnoty nálezů (L. Poláček , O. Marek), přírodních podmínek údolní nivy řeky Moravy (L. Poláček) následuje zpracování nálezů z jednotlivých období pravěku, tj. z mezolitu (P. Škrdla, I. Mateiciucová, A. Přichystal), neolitu-eneolitu (A. Medunová-Benešová), doby bronzové a doby popelnicových polí (M. Salaš), doby laténské (J. Meduna), doby římské a stěhování národů (E. Droberjar). Připojena je 1. část archeologické topografie v „zázemí“ mikulčického hradiště – katastry Hodonín, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves (J. Škojec).