Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice river archaeology

New interdisciplinary research into bridge no. 1

300 

Cena bez DPH: 300 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM X, Spisy ARÚB 51
The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, v. v. i.,
Brno 2014, 153 s.

ISBN 978-80-86023-60-1
ISSN 1804-1345

Tato kolektivní monografie se zabývá komplexním  interdisciplinárním archeologickým výzkumem v oblasti B 2012 v Mikulčicích. Jeho cílem bylo dokončení systematického odkryvu mostu č. 1 na dané lokalitě a ověření nálezové situace v korytě řeky.
Kniha je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají následujícími obory: archeologie, dendrochronologie, geologie a pedologie, sedimentologie, botanická analýza makro-zbytků rostlin, datování radiokarbonů a palynologie. Jedná se o dílo, které představuje nejnovější poznatky v archeologii řek v Mikulčicích.