Akademie věd ČR Facebook

Přerov, Horní náměstí č. p. 19, 20

Otázka prostorového vývoje lokality a možnosti poznání socioekonomického profilu jejích obyvatel v 9. – 12. století

290 

Cena bez DPH: 290 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 67
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2020, 197 s.

ISBN 978-80-7524-039-2
ISSN 1804-1345

Monografie podrobně vyhodnocuje výsledky záchranných archeologických výzkumů v č. p. 19 a 20 na Horním náměstí v Přerově, které odhalily pozůstatky dřevěné zástavby s bohatou hmotnou kulturou nejen keramiky, ale i kovových, skleněných a dalších artefaktů. Volně navazuje na předchozí monografii Hrad Přerov v raném středověku (9. – 11. století). Práce představuje významný  příspěvek k poznání mladohradištní hmotné kultury na Moravě, jakož i k diskusi o struktuře obyvatelstva –  opěrného bodu piastovské moci na Moravě a následného přemyslovského hradu (10./ 11.–12. století)  ve středoevropském kontextu.