Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band IV

263 

Cena bez DPH: 263 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM IV, Spisy ARÚB 18
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2000, 496 s.

ISBN 80-86023-21-4
ISSN 1804-1345

Svazek věnovaný rostlinám a dřevu jako pramenu k poznání přírodního prostředí a hospodářských poměrů slovanského hradiště v Mikulčicích. Přináší archeobotanické zpracování rostlinných makrozbytků z Mikulčic (včetně exkursu k Břeclavi-Pohansku) a zbytků dřeva z významných raně středověkých pohřebišť na Moravě (E. Opravil). Dále obsahuje archeologické zpracování dřevěných nálezů (L. Poláček – O. Marek – R. Skopal) a dřevoobráběcích nástrojů z Mikulčic (L. Poláček). Jednotlivá dílčí zpracování zahrnují nálezový materiál z uzavřené etapy terénního výzkumu v Mikulčicích v letech 1954-1992. Připojeno je 3. a 4. pokračování archeologické topografie v širším zázemí hradiště v Mikulčicích, které zahrnuje především katastry zasahující do údolní nivy řeky Moravy na okrese Hodonín a Břeclav (E. Klanicová, J. Škojec). Je věnován PhDr. Čeňku Staňovi, CSc. k jeho 70. narozeninám.