Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band I

Svazek: Spisy ARÚB 2, SBM I
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1995, 469 s.

ISBN 80-901679-4-2
ISSN 1804-1345

Úvodní svazek ediční řady studií k raně středověkému hradišti v Mikulčicích. První publikace, shrnující výsledky celé dosavadní etapy terénního výzkumu v Mikulčicích. Obsahuje přehled terénního výzkumu 1954-1992 v Mikulčicích (L. Poláček – O. Marek) a zpracování skleněných nálezů (Z. Himmelová), kostěné a parohové industrie(B. Kavánová) a předvelkomoravských nálezů (Z. Klanica) z uzavřené etapy výzkumu 1954-1992.