Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band VII

368 

Cena bez DPH: 368 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM VII, Spisy ARÚB 24
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2005, 358 s.

ISBN 80-86023-57-5
ISSN 1804-1345

Publikace je kritickým průvodcem po všech 70 prozkoumaných plochách uzavřené etapy výzkumu 1954-1992 v Mikulčicích. Přináší celkový přehled topografie raně středověkých Mikulčic.