Akademie věd ČR Facebook

Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice

350 

Cena bez DPH: 350 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: FAM 1, Spisy ARÚB 52
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i., Brno
2014, 111 s.
ISBN 978-80-86023-62-5
ISSN 1804-1345

Tato kniha je prvním svazkem v plánované sérii „Flussarchäologie in Mikulčice“ (FAM), která se zaměřuje na výzkum vodních oblastí v Mikulčicích.
Předmětem bádání jsou rozsáhlé výkopy prováděné ve 2. polovině minulého století v prostoru kolem mikulčického hradiště. Tento svazek otevírá velké, atraktivní téma archeologie řeky v Mikulčicích.
Přináší charakteristiku zkoumaných oblastí, přehled zjištěných archeologických objektů, souhrn aktuálního stavu znalostí a formuluje otázky pro další výzkum v těchto materiálech.