Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band III

158 

Cena bez DPH: 158 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM III, Spisy ARÚB 11
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1998, 456 s.

ISBN 80-86023-01-X
ISSN 1804-1345

Svazek přináší zpracování dalších kategorií nálezů z uzavřené etapy terénního výzkumu raně středověkého hradiště v Mikulčicích 1954-1992 a druhé pokračování archeologické topografie v „zázemí“ hradiště.
Obsahuje vyhodnocení malovaných omítek (F. Misar), mincí (T. Kučerovská), přeslenů (O. Marek, M. Kostelníková), rostlinných makrozbytků (E. Opravil) a antropologického materiálu od „XII. kostela“ (M. Stloukal, L. Vyhnánek).
Archeologická topografie je věnována katastrálním územím Dubňan, Mutěnic, Ratíškovic, Rohatce a Vacenovic (J. Škojec).