Akademie věd ČR Facebook

Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen

VI. Internationales Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet”, Wien, 23.-26. November 1993

svazek: 1
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 1994, 514 s.

ISBN 80-901679-3-6
ISSN 1804-1345

Sborník z mezinárodní konference zveřejňuje výsledky bádání v oblasti římsko-germánských vztahů v druhé polovině 2. století po Kr. a podává ucelený obraz tzv. markomanských válek, významné historické etapy vývoje středoevropského prostoru.