Akademie věd ČR Facebook

Burg – Vorburg – Suburbium

Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren

400 

Cena bez DPH: 400 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM VII, Spisy ARÚB 35
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2008, 308 s.

ISBN 978-80-86023-84-2
ISSN 1804-1345

Hlavním tématem mezinárodní konference konané v Mikulčicích, 21. – 23. 5. 2007 byla problematika „vedlejších“ areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center. Sborník přináší příspěvky  k poznání charakteru, funkcí, hospodářské a sociální struktury těchto areálů. V neposlední řadě řeší také otázky terminologické.