Akademie věd ČR Facebook

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

450 

Cena bez DPH: 450 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM VI, Spisy ARÚB 31
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2008, 438 s.

ISBN 978-80-86023-81-6
ISSN 1804-1345

Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25.-27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center („zemědělské“ zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku.