Akademie věd ČR Facebook

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band VI

420 

Cena bez DPH: 420 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM VI, Spisy ARÚB 23
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2005, 633 s.

ISBN 80-86023-31-1
ISSN 1804-1345

Svazek věnovaný dendrochronologii a problematice údolní nivy řeky Moravy – její paleoekologii a osídlení. Publikace je věnována památce J. Vrbové-Dvorské.