Akademie věd ČR Facebook

The Archeobotany of Mikulčice

Food Supply to the Early Medieval Stronghold

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: SBM XI, Spisy ARÚB 55
Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 244 s.

ISBN 978-80-7524-007-1
ISSN 1804-1345

Monografické dílo se zabývá hodnocením archeobotanických dat získaných z nových archeologických výzkumů v prostoru mikulčicko-
kopčanské sídelní aglomerace v období let 2005–2014. Díky intenzivnímu odběru vzorků v terénu a aplikaci nejmodernějších technik extrakce rostlinných makrozbytků z archeologických uloženin se podařilo shromáždit rozsáhlý, a z hlediska původu značně diferencovaný, archeobotanický soubor. Detailní znalosti o archeologickém kontextu vzorků umožnily aplikovat sérii tafonomických, matematických
a ekologických analýz. Výsledná studie se dotýká otázek produkce zemědělských plodin a zásobování sídelní aglomerace potravinami rostlinného původu.