Akademie věd ČR Facebook

Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mittelauropa

Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern

600 

Cena bez DPH: 545 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM IX, Spisy ARÚB 50
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2019, 477 s.
ISBN 978-80-86023-59-5
ISSN 1804-1345

Předkládaný svazek obsahuje příspěvky, které zazněly během mezinárodní konference Internationale Tagung in Mikulčice v květnu 2011. Tématem tohoto kolokvia byla výzbroj a jezdecké vybavení.
Jednotlivé příspěvky se zabývají širokým spektrem otázek, od typologie, chronologie, technologie výroby až po materiálové složení artefaktů.
Kniha vychází v roce, kdy Archeologický ústav Akademie věd České republiky slaví 100 let výročí založení.