Akademie věd ČR Facebook

The transformation of burgher houses in medieval Moravia with respect to Bohemia and Silesia

600 

Cena bez DPH: 600 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 72

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno; Archaia Brno

Brno 2022, 311 s. ISBN 978-80-7524-053-8, ISBN 978-80-908220-2-3

DOI: 10.47382/arub2022-05 https://doi.org/10.47382/arub2022-05

ISSN 1804-1345

Geneze a transformace středověkého města patří mezi přední témata medievistiky. Předložená kniha reprezentuje řadu poznatků ze záchranných archeologických výzkumů na Moravě a přilehlé části Slezska v uplynulých 30 letech. Snahou autorů je představení nových i starších nálezů, ale i komparace s dvěma nejprozkoumanějšími městy ve střední Evropě – Prahou a Vratislaví. Zcela novou a mezioborovou kvalitu přináší studium podlahových úprav formou mikromorfologických analýz, a to i v rámci evropského prostoru. Kniha reflektuje hojně diskutovaná témata, jakými jsou typologie nejstarších domů, jejich umístění na parcele, existenci nadzemních částí či přechodu ke zděnému domu. Fenomén středověkého měšťanského domu je také jednou z cest k hledání společné středoevropské minulosti, proto je kniha v anglickém jazyce přístupná i zahraničním archeologům, historikům a historikům umění.